CopyRight © 2017 上海瑞帝安生物科技有限公司 

2019年度下半年中韩Work Shop!

分类:
新闻中心
作者:
CC
来源:
活动
2019/10/08 08:49
【摘要】:
2019年度下半年中韩Work Shop!
2019年下半年进行了中韩Work Shop! (上海瑞帝安和韩国瑞帝安)
 
 
 
 
以开小会议,分享各部门的业务情况及发展方向。
 
 
 
以进行中韩瑞帝安‘同心运动会’,强化了中韩瑞帝安员工之间的亲密性、合作性。
 
 
各位中韩瑞帝安的同事们,大家都很辛苦了!
 
关键词: